Web Sayfama Hoş geldiniz.

Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM KİMDİR?

Ad Soyad Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM
Ünvan Yrd. Doç. Dr.
Adres Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta arzu_al@ordu.edu.tr
Telefon +90 422 225 01 86
Website arzualtuncekic.com
arzualtuncekicyildirim.com.tr

EĞİTİM

 • ilk - orta - lise

  İlkokul, ortaokul ve Lise Eğitimini Sivas'ta tamamladı

 • Üniversite

  Cumhuriyet Üniversitesi, Lisans 1998
  Gazi Üniversitesi, Tıpta Uzmanlık 2006

GÖREVLER

 • Doktor 1998 - 1998

  Tokat Artova Çelikli Sağlık Ocağı

 • Doktor 1998 - 2001

  Tokat Merkez 3 No’lu 75. yıl Sağlık Ocağı (112 Acil Servis)

 • Asistan Dr. 2001 - 2006

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

 • Uzman Dr. 2007 - 2013

  Ordu Ünye Devlet Hastanesi

 • Yrd. Doç. Dr. 2013 -

  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

SERTİFİKALAR

 • Aile Planlaması ve rahim içi araç uygulaması. 1998
 • Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimi
 • Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikası

BİLİMSEL ÜYELİKLER

 • KLİMİK
 • EKMUD
 • ANKEM
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
 • Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği

KONGRE, SEMPOZYUM ve DİĞER AKTİVİTELER

 • Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, 2002
 • Hastane İnfeksiyonları Derneği Kış Sempozyumu. “ Hastane İnfeksiyonu Etkeni olarak Gram Pozitif Koklar”, Erzurum, 2002
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği. “ Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı”, Ankara, 2002
 • Febril Nötropeni Sempozyumu, Antalya, 2003
 • VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Ankara, 2004
 • Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2004
 • XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2004
 • XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005
 • 20. ANKEM Klinik ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, 2005
 • 6. Febril Nötropeni Sempozyumu, Ankara, 2005
 • Türk İnfeksiyon Vakfı İnfekiyon Okulu, Van, 2005
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 2005
 • EKMUD Bilimsel Platformu, Ankara, 2006
 • 7. Febril Nötropeni Sempozyumu, Ankara, 2006
 • Hastane Enfeksiyonları Kongresi, Ankara, 2006
 • İnfeksiyon Kontrol Hekimliği Eğitim Programı, Ankara, 2006
 • EKMUD Temel Mesleki Gelişim Kursu, Ankara, 2006
 • EKMUD Kongresi, Ankara, 2007
 • EKMUD İleri Mesleki Gelişim Kursu: Makale Yazımı, Ankara, 2007
 • Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi; Temel Laboratuar Yönetimi Eğitimi Programı, Ankara, 2007
 • 2.EKMUD Kongresi, Ankara, 2008
 • IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2008
 • 1. DAS Okulu, Ankara, 2008
 • Viral Hepatit ile Savaşım Derneği; Tanı ve Tedavi Kursu, Antalya, 2008
 • ESCCDS Phase-II Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği- Laboratuar Eğitimi Programı; Zoonotik İnfeksiyonlar Modülü, Ankara, 2008
 • ESCCDS Phase-II Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği- Laboratuar Eğitimi Programı; Parazitoloji Modülü, Ankara, 2008
 • 14. KLİMİK Kongresi, Antalya, 2009
 • 3. EKMUD Kongresi, Ankara, 2010
 • Fungal İnfeksiyonlar Akademisi, KKTC, 2010
 • III. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Ankara, 2010
 • 15.KLİMİK Kongresi, Antalya, 2011
 • 3. Otoimmün Hastalıklarında Klinik ve Tanı Kursu, İstanbul, 2011
 • 26. ANKEM Kongresi, Antalya, 2011
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sempozyumu, Samsun, 2011
 • KLİMİK Güz Okulu, Olgularla Sorunlu Enfeksiyonlar, Konya, 2011
 • Viral Hepatit Eğitim Programı, Samsun, 2011
 • 4. Türkiye EKMUD Kongresi, İstanbul, 2012
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu Programı, Trabzon, 2012

YAYINLAR

 • Çok Yazarlı Kitaplarda Bölüm
  1. Altunçekiç A. Bası yaralarında mikrobiyolojik örnek alımı. Yoğun Bakım İnfeksiyonları; Bası yaraları. (Ed: Arman D, Baskan S) Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2007, S. 19-24
  2. Altunçekiç A. Legionella İnfeksiyonları. İç Hastalıkları cilt 1 ( Ed: Erol Ç) Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2008, Bölüm 7, S.1195- 1202
  3. Altunçekiç A. Papilloma virus infeksiyonları. İç Hastalıkları cilt 1 ( Ed: Erol Ç) Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2008, Bölüm 7. S:1515- 1521
  4. Altunçekiç A, Arman D. Acinetobacter cinsi bakterilerin mikrobiyolojisi, direnç mekanizmaları ve çoklu dirençli suşlarda tedavi. Yeni ve yeniden gündeme gelen infeksiyonlar. ( Ed: Arman D, Ünal S) Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2009. S:123-136
  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Hızel K, Güzel Ö, Altunçekiç A, Arman D. Case report: difficulty in treating one event of Streptococcus pneumoniae meningitis. Mikrobiyol Bul. 2003; 1:65-70
  2. Dizbay M, Altuncekic A, Ergut Sezer B, Ozdemir K, Arman D. Colistin tigecycline susceptibility among multidrugresistant Acinetobacter baumannii isolated ventilator associated pneumonia. Int J Antimicrob Agents. 2008 Jul;32(1):29-32. Epub2008 Jun 6.
  3. Dizbay M, Günal Ö, Özkan Y, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Arman D. Constitutive and inducible clindamycin resistance among nosocomially acquired staphylococci. Mikrobiyol Bul. 2008; 42(2): 217-221.
  4. Ozyemisci Taskiran O, Celik GE, Altuncekic A, Sepici V. Cervical spinal tuberculous abscess managed successfully by conservative approach. Disabil Rehabil. 2007;15:(29)3:255-260.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Hızel K, Güzel Ö, Altunçekiç A, Arman D. Hepatit A ve Epstein Barr virus koinfeksiyonu. Viral Hepatit Dergisi 2003; 8(3): 178-180
  2. Dizbay M, Altunçekiç A, Özcan Kanat D, Ergüt Sezer B, Baş S, Özer F, Arman D. Anestezi Reanimasyon ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar: İki yılın değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2007; 11(4): 252-257.
  3. Dizbay M, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Günal Ö, Arman D. Comparison of invitro activity of cefditoren with other oral antibiotics against nosocomial urinary Escherichia coli strains. Gazi Medical Journal 2009; Cilt 20: Sayı 2: 57-59
  4. Tazegül S, Koçak M, Topuz Ö, Özcan S, Altunçekiç A, Erten H. Üç Farklı Solüsyonun Streptococcus mutans ve Enterococcus faecalis Üzerine Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. EÜ Dişhek Fak Derg 2006; 27: 153-158
  5. Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı. Kocatepe Tıp Dergisi 2011; 12(1):18-22
  6. Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde HBsAg, Anti HBs, Anti HCV ve Anti HAV IgG Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2012;18(1):23-25.
  Uluslararası Kongre ve Sempozyum Bildirileri
  1. Hızel K , Yalınay Çırak M , Altunçekiç A, Külah C , “A case of brucella arthritıs dıagnosed by polymerase chain reaction'', 2nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Antalya. 21-25 Nisan 2002, Congress Proceedings and Programme, 122. Kod:1039.3, 1039.5, 1016
  2. Tazegül S, Koçak MM, Topuz Ö, Özcan S, Altunçekiç A, Erten H. Antibacterial effectiveness of three mouthrinse solutions. . Turkish Society of Restorative Dentistry IVth International Congress.Manavgat, Antalya, 2005, PB15
  3. Koçak MM, Özcan S, Tazegül S, Topuz Ö, Altunçekiç A, Erten H. Evaluation of antiseptic effects of three several mouthrinse solutions. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth International Congress.Manavgat, Antalya, 2005, PB16
  4. Dizbay M, Altunçekiç A, Özcan Kanat D, Ergüt B, Baş S. Nosocomial Infections in ICU of a University Hospital in Turkey. 6th Int. Conf. Of the Hospital Infection Society, Amsterdam, Netherland, 2006, P 17.09
  5. Çağlar K, Hızel K, Altunçekiç A, Demircan A, Karakuş R. Determination of anti tetanus antibody levels among emergency department patients presenting with wounds. ESCMID 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, France, April 1-4 2006, Abstract number: p1095
  Uluslararası Kongre ve Sempozyum Bildirileri
  1. Hızel K, Altunçekiç A, Güzel Ö, Şenol E, Ulutan F, Aktaş F. Hepatit A ve Epstein Barr Virus Koinfeksiyonu. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ekim 2002, Ankara, P1, S:27
  2. Hızel K, Güzel Ö, Altunçekiç A, Gür D, Şenol E, Arman D, Ulutan F, Aktaş F. Penisiline orta duyarlı seftriaksona duyarlı S. pneumoniae menenjitinde tedavi başarısızlığı. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2002, Antalya, P01-59, S: 287
  3. Özyemişci Ö, Çelik G, Altunçekiç A, Sepici V. Spinal epidural tüberküloz apsesi. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği VI. Geleneksel Sempozyumu, 2003, Antalya, S:148
  4. Altunçekiç A, Özcan Kanat D, Arman D. Çoklu direçli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumanii izolatlarında kolistin etkinliğinin e-test yöntemi ile araştırılması. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, Kuşadası- Aydın, P 042, S:280
  5. Dizbay M, Baş S, Gürsoy A, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Güzel Ö, Ceyhan MN, Kaçmaz B, Maral I, Aktaş F. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi’nde 2004 yılında saptanan hastane infeksiyonları (Cilt:18 Özel Sayı:1 Kasım 2005) XII. Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Kongresi 2005, Antalya, P 08-21, S:293
  6. Altunçekiç A, Mahli A, Karabıyık L , Coşkun D, Arman D. Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen mantar infeksiyonları. XII. Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Kongresi, 2005, Antalya, P08-28, S:295
  7. Altunçekiç A, Özcan Kanat D, Dizbay M, Arman D. Ventilatör ilişkili pnömoni etkeni çoklu ilaç direncine sahip Acinetobacter baumannii izolatlarında kolistin ve sefoperazon sulbaktam etkinliğinin E-test yöntemi ile araştırılması. XII. Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Kongresi 2005, Antalya, P08-35, S:298
  8. Dizbay M, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Günal Ö, Arman D. Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni E. coli İzolatlarında Sefditoren MIC Düzeyleri. ANKEM 2005, P61, S:48
  9. Dizbay M, Baş S, Gürsoy A, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Güzel Ö, Ceyhan MN, Kaçmaz B, Maral I, Aktaş F. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi’nde 2005 yılında saptanan hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 2006, Ankara, P087, S:58
  10. Dizbay M, Baş S, Gürsoy A, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Güzel Ö, Ceyhan MN, Kaçmaz B, Maral I, Aktaş F. Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonları, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004-2005. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 2006, Ankara, P098, S:65
  11. Dizbay M, Altunçekiç A, Ergüt Sezer B, Özdemir K, Arman D. VIP etkeni Acinetobacter baumanii izolatlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. EKMUD Kongresi 2007, Ankara, P100,S:203
  12. Dizbay M, Baş S, Gürsoy A, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Ceyhan M, Maral I, Aktaş F. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2006 Yılında Saptanan İnvaziv Alet İlişkili İnfeksiyonlar. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu. 2007, Trabzon, P 010, S:74
  13. Dizbay M, Altunçekiç A, Özcan Kanat D, Ergüt Sezer B, Baş S, Özer F, Arman D. Reanimasyon ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde gelişen infeksiyonlar: iki yılın değerlendirilmesi. 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, 2007, Nevşehir, P36, S:226
  14. Dizbay M, Günal Ö, Özkan Y, Özcan Kanat D, Altunçekiç A, Arman D. Nozokomiyal Stafilokok izolatlarında yapısal ve indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması. 22. ANKEM Kongresi, 2007, Antalya, P38, S:29
  15. Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ünye Devlet Hastanesi Eylül 2009-Eylül 2010 Anti HAV Ig G sonuçlarının değerlendirilmesi. XXXIV Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2010, Girne, KKTC, PB317, S:343
  16. Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Gıda çalışanlarında portör tarama sonuçlarının değerlendirilmesi.1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011, Antalya, P086( E POSTER)
  17. Altunçekiç Yıldırım A, Çetinkol Y. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde HBsAg, Anti HBs, Anti HCV ve Anti HAV IgG sonuçlarının değerlendirilmesi. 1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2011, Antalya, P 350(E POSTER)
  18. Altunçekiç Yıldırım A, Ocaktan Z. Ünye Devlet Hastanesinde Antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. 4. Türkiye EKMUD Kongresi, 2012, İstanbul, PS017,S:166

...

 • "

  Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı...

 • "

  Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur...

BU SAYFA İÇİN YETKİNİZ BULUNMAMAKTADIR

 • Title
 • Title
 • Title
 • Title

Project Title

Project description lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu dui nec quam blandit rutrum eget ac elit. Nunc sollicitudin porta quam, eget facilisis quam porttitor eget. Pellentesque ac odio eu elit dignissim imperdiet auctor vitae arcu. Curabitur a diam mauris, quis elementum mauris.

Tools used:

 • Adobe Photoshop
 • Wordpress
 • HTML 5 e CSS 3

Website:

http://www.thiagomoch.com.br
 • DENEME
 • DENEME2
 • Title
 • Title

İKİNCİ ĞŞÇÖİ

Project description lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu dui nec quam blandit rutrum eget ac elit. Nunc sollicitudin porta quam, eget facilisis quam porttitor eget. Pellentesque ac odio eu elit dignissim imperdiet auctor vitae arcu. Curabitur a diam mauris, quis elementum mauris.

deneme asdkasd aşsldka şdlakdşlaksdşlaksd şalskd asdadasda sda dasda dasdasda dasdasd asdad asdasda sda dasdasd asd adasd asda dasda sdad asd asd asd

Tools used:

 • Adobe Photoshop
 • Wordpress
 • HTML 5 e CSS 3

Website:

http://www.thiagomoch.com.br

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: +90 422 225 01 86
Website: arzualtuncekic.com
arzualtuncekicyildirim.com.tr

Bana Ulaşın

Ad Soyad
E-Posta
Mesajınız
Resim Doğrulama
Resmi Yeniden Yüklemek için Tıklayınız